Hairless Peruvian pup takes all her love to the Peruvian Embassy!

This past July 7, 2018, an exemplary representative of our national breed arrived at the Peruvian Embassy in Rumania. Her name is Quilla!

Quilla is beautiful and so loving! We’re all under her spell,” says her owner, Mrs. María Eugenia Echeverría, Peruvian Ambassador in Rumania, who expressed her great joy after receiving her new pet. No doubt Quilla will fill and important place in their household, as well as become an excellent ambassador of her breed in the future.

Her full name is Sechura Quilla Pazzda, but she’s known to her friends as simply Quilla. She was born in the Czech Republic the 23 of April, 2018. She hails from the “Pazzda”breeders and is the daughter of Bastien Cederikon (father) and Omia Orchidea Pazzda (mother), both born in Europe with Peruvian ancestors, and both champions of their breed.

Quilla has 4 other brothers, all born in the “S” litter, that is, all having names that begin with the letter S: Sayri Tupaq, Sinchi Roca, Samiria Ñusta, Sandía Luisa and, her, Sechura Quilla—all names alluding to their ancient Peruvian roots.

Jiri Linhart (“Pazzda” breeders) and his wife, Eva Linhartová (President of the Klub Chovatelů Naháčů – Peruvian Hairless Dog Club of the Czech Republic), in co-proprietorship with the Galko family, expressed their great joy when they found out one of their pups would become the pet of a Peruvian Embassy. This accomplishment is certainly the result of their hard work toward the protection of this canine breed.

Aneta Galko, who cared for the pup until she arrived at her new home, said: Quilla is very friendly and sociable with everyone. She’s playful and loves animals: cats, for instance. She’s one of the smartest of the 5 brothers and sisters. We believe she’ll be very good at learning new things. And we believe she’ll be happy in her new family!”

The pups have had an excellent mother, Omia, and they’re all in excellent health.

The Association de protection du patrimoine péruvien and the Asociación de defensa del patrimonio peruano want to wish Quilla and those who brought about this magnificent happening great joy and all future successes!

We will have more information on Quilla very soon!

 


Peruánský naháč přináší lásku do peruánského velvyslanectví!

7. července 2018, exemplární zástupce našeho národního plemene dorazil na peruánské velvyslanectví v Rumunsku. Jmenuje se Quilla! 

“Quilla je krásná a tak milá! Jsme jí všichni okouzleni, “ říká její nová majitelka paní María Eugenia Echeverría, peruánská velvyslankyně Peru v Rumunsku, která vyjádřila velkou radost po přijetí svého nového mazlíčka. Quilla bude bezpochyby naplňovat významné místo v její domácnosti, stejně jako se stane v budoucnu vynikajícím velvyslancem svého plemene.

Její plné jméno je Sechura Quilla Pazzda, zkráceně Quilla. Narodila se v České republice 23. dubna 2018 v chovatelské stanici “Pazzda” a je dcerou Bastien Cederikon (otec) a Omia Orchidea Pazzda (matka). Oba se narodili v České republice, v jejich rodokmenech jsou i předci z Peru a také jsou šampioni svého plemene.

Quilla má další čtyři sourozence, všechny narozené ve vrhu “S”, což znamená, že všichni mají jména začínající písmenem S: Sayri Tupaq, Sinchi Roca, Samiria Ñusta, Sandía Luisa a sama Sechura Quilla – všechna jména zmiňují jejich staré peruánské kořeny.

Jiří Linhart (chovatelská stanice “Pazzda”) a jeho manželka Eva Linhartová (předsedkyně Klubu chovatelů naháčů) se spolumajiteli, rodinou Galkových, vyjádřili velkou radost, když zjistili, že jedno z jejich štěňat se stane mazlíčkem peruánského velvyslanectví.

Tento úspěch je výsledkem jejich tvrdé práce na rozvoji tohoto plemene psů.

Aneta Galková, která se starala o štěně než dorazilo do svého nového domova, řekla: “Quilla je velmi přátelská a společenská s každým. Je hravá a miluje zvířata: například kočky. Je jednou z nejchytřejších z těchto pěti štěňat. Určitě se bude velmi dobře učit nové věci. A věříme, že v nové rodině bude šťastná! “

Štěňata mají skvělou matku Omiu, a všechna jsou ve výborném zdravotním stavu.

Association de protection du patrimoine péruvien a Asociación de defensa del patrimonio peruano přejí Quille a těm, kteří se podíleli na této velkolepé události mnoho radosti a do budoucna jen úspěchy!

Více informací o Quille již brzy!

Visit:

Embajada del Perú en Rumania

http://chiennuperou.com/es/2016/03/el-perro-sin-pelo-del-peru-peruansky-nahac-en-el-klubu-chovatelu-nahacu-praga-republica-checa/

 

For more online videos about the Peruvian Hairless Dog  subscribe to our YouTube channel: